Management Assistant

 • cpCertificationDiploma
 • cpGroupCourseType
 • 12 cpLessonsPer 3 cpHoursPerClass
 • Centrum Voor Avondonderwijs
534.00

Managementassistent, cpProfessionWithFuture

Dé perfecte voorbereiding op een carrière als Management Assistant

Een goeie management assistant is de onmisbare rechterhand van één of meerdere directieleden. Jij draait dus mee aan het hoofd van het bedrijf, een functie waarbij discretie, organisatorisch talent en puike communicatieskills onmisbaar zijn. Management assistant is een gegeerd beroep op de arbeidsmarkt.

In deze praktijkgerichte cursus leer je op een professionele manier communiceren en corresponderen, correct omgaan met collega’s en externe klanten, basis boekhoudkundige verwerkingen uit te voeren, perfect een agenda te beheren, enz. Met dit diploma ben jij onmiddellijk inzetbaar als professionele management assistant in een bedrijf naar keuze.

cpWouldYouCaps
 • het management leren assisteren en ondersteunen
 • weten hoe je agenda´s beheert, vergadering voorbereidt, offertes opstelt en nog zo veel meer
 • jouw organisatietalent en administratieve skills laten renderen
 • jouw carrière een boost geven door uit te groeien tot dé rechterhand van het management
 • meer verdienen door promotie te maken binnen je bedrijf
Management Assistant
 • cpCertificationDiploma
 • cpGroupCourseType
 • 12 cpLessonsPer 3 cpHoursPerClass
 • 534.00
cpProgram Management Assistant
Volwassenenonderwijs Management Assistant
cpCourseContent
 • Professioneel telefoneren
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Vergaderingen voorbereiden en notuleren
 • Verzorgde presentaties geven
 • Telefonisch vergaderen en video-conferences opzetten
 • Zakenlunches plannen en bijwonen
 • Reizen en evenementen organiseren
 • Klanten op een correct manier onthalen
 • Professionele brieven en e-mails schrijven
 • Offertes, facturen en prijsaanvragen opstellen
 • De agenda beheren en afspraken maken
 • Een budget opstellen en beheren
 • Een efficiënte administratie bijhouden
 • Professionele contracten opstellen
cpSkillsAndSkills
 • Via verschillende kanalen (per telefoon, mail, brief en face-to-face) op professioneel niveau vlot communiceren
 • Facturen en offertes opmaken? Jij doet het foutloos
 • Als rechterhand van de directie vlot vergaderingen, reizen, lunches en evenementen organiseren
 • Met een helicopterview de agenda beheren en afspraken zorgvuldig inplannen
cpFutureOpportunities
 • Managementassistent
 • Directieassistent
 • Medewerker op een secretariaat of een administratieve afdeling

cpStartingDatesGroupCourse Management Assistant

courseNameLabel lessonDayfirstLessonlastLessoncityStartdataallLessons
cpTeachers Management Assistant

cpPracticalInfo

De opleiding Management Assistant bestaat uit 12 lessen. Elke les duurt 3 uur. Je hebt elke week op dezelfde dag les. In het overzicht met de startdata van de opleiding Management Assistant vind je per lessenreeks alle lesdagen terug.

cpClickHereForStartingDates

cpFinancialInfo

Het inschrijvingsgeld voor de opleiding bedraagt slechts 534.00 euro. Dit bedrag omvat het lesboek, de professionele begeleiding van de docent, het gebruik van de lokalen en het examen.

Management Assistant
 • cpCertificationDiploma
 • cpGroupCourseType
 • 12 cpLessonsPer 3 cpHoursPerClass
 • 534.00

cpStartNewCarreer Management Assistant. cpChooseQualityEducationWith Centrum Voor Avondonderwijs.

cpGoodToKnowAboutCourse Management Assistant

Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is de belangrijkste opleidingsverstrekker van Vlaanderen op het gebied van professionele opleidingen voor volwassenen. Er worden lessen georganiseerd in alle grote steden in Vlaanderen zodat je steeds in jouw buurt kan studeren. De onderwijsinstelling voldoet aan de strenge kwaliteitsvereisten van ISO 9001:2015 en is ingeschreven in het Centrale Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).  Kiezen voor het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is kiezen voor studeren in een inspirerende omgeving. Je kan rekenen op gemotiveerde en professionele docenten.

cpGroupUSP1
cpGroupUSP2
cpGroupUSP3

cpBlogsHeading

cpTestimonialsHeading

testimonial-picture
cpT1Name

cpT1Testimonial

testimonial-picture
cpT2Name

cpT2Testimonial

testimonial-picture
cpT3Name

cpT3Testimonial