cpHomeBreadcrumb / /Digitaal tekenen en schilderen

Digitaal tekenen en schilderen

  • cpCertificationDiploma
  • cpHomeCourseType
  • 3-6 cpLessonsMultiple
  • Centrum Voor Afstandsonderwijs
249.00

digitaal tekenaar, cpProfessionWithFuture

cpWouldYouCaps
Digitaal tekenen en schilderen
  • cpCertificationDiploma
  • cpHomeCourseType
  • 3-6 cpLessonsMultiple
  • 249.00
cpProgram Digitaal tekenen en schilderen
Digitaal tekenen en schilderen thuisstudie
cpCourseContent
Digitaal tekenen en schilderen thuisstudie
cpSkillsAndSkills
Digitaal tekenen en schilderen thuisstudie
cpFutureOpportunities

ccpJoinOurTeamHeader

ccpJoinOurTeamInfo

ccpRecognitionPartOne
ccpRecognitionPartTwo

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is de belangrijkste opleidingsverstrekker van opleidingen in afstandsonderwijs in Vlaanderen. Door de jarenlange ervaring heeft de school een groot en gebalanceerd opleidingsaanbod uitgebouwd met relevante opleidingen voor de arbeidsmarkt. Je geniet van voordelig inschrijvingsgeld omdat je gebruik kan maken van opleidingscheques en de kmo-portefeuille. Kiezen voor het Centrum Voor Afstandsonderwijs is kiezen voor flexibel studeren waarbij je toch persoonlijk begeleid wordt door gemotiveerde en professionele docenten.