cpHomeBreadcrumb / /Klantgericht telefoneren

Klantgericht telefoneren

  • cpCertificationDiploma
  • cpHomeCourseType
  • 3-6 cpLessonsMultiple
  • Centrum Voor Afstandsonderwijs
249.00

telefonist, cpProfessionWithFuture

cpWouldYouCaps
Klantgericht telefoneren
  • cpCertificationDiploma
  • cpHomeCourseType
  • 3-6 cpLessonsMultiple
  • 249.00
cpProgram Klantgericht telefoneren
Studeren Klantgericht telefoneren
cpCourseContent
Klantgericht telefoneren studeren
cpSkillsAndSkills
Niveau diploma Klantgericht telefoneren
cpFutureOpportunities

ccpJoinOurTeamHeader

ccpJoinOurTeamInfo

ccpRecognitionPartOne
ccpRecognitionPartTwo

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is de belangrijkste opleidingsverstrekker van opleidingen in afstandsonderwijs in Vlaanderen. Door de jarenlange ervaring heeft de school een groot en gebalanceerd opleidingsaanbod uitgebouwd met relevante opleidingen voor de arbeidsmarkt. Je geniet van voordelig inschrijvingsgeld omdat je gebruik kan maken van opleidingscheques en de kmo-portefeuille. Kiezen voor het Centrum Voor Afstandsonderwijs is kiezen voor flexibel studeren waarbij je toch persoonlijk begeleid wordt door gemotiveerde en professionele docenten.