cpHomeBreadcrumb / /Omgaan met een handicap

Omgaan met een handicap

  • cpCertificationDiploma
  • cpHomeCourseType
  • 3-6 cpLessonsMultiple
  • Centrum Voor Afstandsonderwijs
249.00

cpProfessionWithFuture

cpWouldYouCaps
Omgaan met een handicap
  • cpCertificationDiploma
  • cpHomeCourseType
  • 3-6 cpLessonsMultiple
  • 249.00
cpProgram Omgaan met een handicap
Omgaan met een handicap online cursus
cpCourseContent
Studeren Omgaan met een handicap
cpSkillsAndSkills
Omgaan met een handicap studeren
cpFutureOpportunities

ccpJoinOurTeamHeader

ccpJoinOurTeamInfo

ccpRecognitionPartOne
ccpRecognitionPartTwo

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is de belangrijkste opleidingsverstrekker van opleidingen in afstandsonderwijs in Vlaanderen. Door de jarenlange ervaring heeft de school een groot en gebalanceerd opleidingsaanbod uitgebouwd met relevante opleidingen voor de arbeidsmarkt. Je geniet van voordelig inschrijvingsgeld omdat je gebruik kan maken van opleidingscheques en de kmo-portefeuille. Kiezen voor het Centrum Voor Afstandsonderwijs is kiezen voor flexibel studeren waarbij je toch persoonlijk begeleid wordt door gemotiveerde en professionele docenten.