cpHomeBreadcrumb / /Onderhouden moestuin

Onderhouden moestuin

  • cpCertificationDiploma
  • cpHomeCourseType
  • 3-6 cpLessonsMultiple
  • Centrum Voor Afstandsonderwijs
249.00

cpProfessionWithFuture

cpWouldYouCaps
Onderhouden moestuin
  • cpCertificationDiploma
  • cpHomeCourseType
  • 3-6 cpLessonsMultiple
  • 249.00
cpProgram Onderhouden moestuin
cursus onderhouden moestuin
cpCourseContent
Studeren Onderhouden moestuin
cpSkillsAndSkills
Onderhouden moestuin studeren
cpFutureOpportunities

ccpJoinOurTeamHeader

ccpJoinOurTeamInfo

ccpRecognitionPartOne
ccpRecognitionPartTwo

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is de belangrijkste opleidingsverstrekker van opleidingen in afstandsonderwijs in Vlaanderen. Door de jarenlange ervaring heeft de school een groot en gebalanceerd opleidingsaanbod uitgebouwd met relevante opleidingen voor de arbeidsmarkt. Je geniet van voordelig inschrijvingsgeld omdat je gebruik kan maken van opleidingscheques en de kmo-portefeuille. Kiezen voor het Centrum Voor Afstandsonderwijs is kiezen voor flexibel studeren waarbij je toch persoonlijk begeleid wordt door gemotiveerde en professionele docenten.