De Ondernemersschool

De Ondernemersschool is een toekomstgericht opleidingsinstituut voor ondernemers en werknemers. Met meer dan 350 verschillende opleidingen en cursussen is De Ondernemersschool de referentie op het gebied van professionele opleidingen die leiden tot een nieuwe carrière. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of droom je van je eigen zaak? Dan vind je vast en zeker hier de opleiding die bij je past!

Gespecialiseerde opleidingen

De opleidingen van De Ondernemersschool worden geven door mensen die het beroep zelf beoefenen als zelfstandig ondernemer. Zij hebben jarenlang hun ervaring opgebouwd in de praktijk. Je leert van hen de fijne kneepjes van het vak zodat je zelf snel aan de slag kan. In iedere opleiding tref je de gratis module Starten als ondernemer aan waar je tekst en uitleg krijgt over hoe je het best met je eigen bedrijf in de Benelux start. De cursussen staan vol met praktijkgerichte oefeningen en opdrachten. Zowel inhoudelijk als praktisch word je voorbereid op het examen. Na het beëindigen van je opleiding kan je dan ook onmiddellijk aan de slag gaan als werknemer of zelfstandig ondernemer.

Waardevolle diploma's voor professionals

Centrum Voor Afstandsonderwijs beloont de inzet, het doorzettingsvermogen en de ambitie van haar studenten met een waardevol diploma. Dat diploma is de beloning voor een geslaagd examen, het bewijs van jouw kennis en vaardigheden én het begin van een levenslang leertraject. Kortom, het is het sluitstuk van jouw professionele en praktijkgerichte opleiding!

Beloning voor een geslaagd examen

Op het einde van je opleiding maak je als student een examen of een praktische eindopdracht. Scoor je meer dan 60%? Proficiat, jij ontvangt een diploma als beloning voor je geslaagde examen! Is er geen examen op het einde van je opleiding? Dan ontvang je in de plaats van een diploma een officieel certificaat, getuigschrift of deelnameattest.

Bewijs van jouw kennis en vaardigheden

Het bedrijfsleven waardeert de diploma’s van Centrum Voor Afstandsonderwijs ten zeerste. Ze zijn namelijk een bewijs van jouw beroepskennis en praktijkgerichte vaardigheden. De diploma’s komen van pas als je wil solliciteren, promotie wil maken of wil starten als zelfstandig ondernemer. Je kan er meteen mee aan de slag in de job en in de sector van jouw keuze. Jouw diploma is een echte springplank voor je carrière. Uiteraard is het aan de werkgever om vrij te beslissen over jouw aanwerving.

Begin van een levenslang leertraject

Heb je een diploma van Centrum Voor Afstandsonderwijs? Dan kan je jezelf meteen inschrijven voor vervolgopleidingen of specialisatiecursussen, ook bij onze opleidingspartners in binnen- en buitenland. Zo moedigt Centrum Voor Afstandsonderwijs levenslang leren actief aan.

Waar ga ik met mijn diploma aan de slag

Voor iedereen die in Europa professioneel aan de slag wil, hebben we de gepaste opleiding. Het Centrum Voor Afstandsonderwijs organiseert opleidingen voor vrije markt gereguleerde beroepen en voor gereglementeerde beroepen. Onze onderwijsinstelling organiseert ook voorbereidende cursussen op de examens van de examencommissie van de Vlaamse overheid. Daar behaal je een diploma secundair onderwijs.

1. Vrije markt gereguleerde beroepen

Een vrije markt gereguleerd beroep is een beroepsactiviteit waarvoor geen regels worden opgelegd door de bevoegde overheid. Het beroep is vrij toegankelijk en iedereen kan het uitoefenen, met of zonder diploma. We denken hierbij aan bijvoorbeeld een schoonheidsspecialiste, een masseur, een personal coach, een voedingsdeskundige, een gezondheidstherapeut, een visagist, een fotograaf, een tandartsassistent, een medisch secretaresse ... Je kan je beroepskennis bewijzen aan de hand van getuigschriften, certificaten, diploma's of praktijkervaring

Kies je voor een opleiding voor een vrije markt gereguleerd beroep? Dan leg je altijd een examen af op onze school. Wanneer je slaagt, behaal je een professioneel diploma dat te zeerste wordt gewaardeerd door het bedrijfsleven. Je toont hiermee je beroepskennis aan bij sollicitaties. Het is de werkgever die vrij beslist wie hij of zij aanneemt.

Onze onderwijsinstelling is verplicht om in het kader van de registratie als dienstverlener van de KMO-portefeuille of van de Opleidingscheques steeds getuigschriften of leerattesten af te leveren. Zo kan je achteraf bewijzen dat je de opleiding of de begeleiding hebt gevolgd en welke competenties je hebt verworven.

Wil je een diploma behalen dat wordt uitgereikt door onze onderwijsinstelling? Dan leg je de laatste les het examen af.

2. Beschermde beroepen

Volg je een opleiding die leidt tot een beroep dat in jouw land door de overheid gereglementeerd (of "beschermd") is? Dan leg je, om je beroepsbekwaamheid aan te tonen, na het examen op onze school ook examen af bij de Centrale Examencommissie van de bevoegde overheid. Onze opleidingen bereiden jou perfect voor op erkende examens van verschillende overheden in Europa, zodat je de hoogste slaagkansen hebt. Bestudeer dus altijd goed de regelgeving van het land waar je aan de slag wil. Wij zorgen voor de gepaste oplossing om snel aan de slag te kunnen!

Sinds 1 januari 2019 zijn er in België bijna geen beschermde beroepen meer binnen de meeste sectoren (enkel nog in de bouwsector). In Nederland was dit gelukkig al langer zo. Vanaf 1 september 2018 heb je zelfs het attest bedrijfsbeheer niet meer nodig en kan iedereen zonder het officiële attest een eigen zaak starten.

Uiteraard blijft het aantonen van je beroepskennis belangrijk. Het diploma van onze onderwijsinstelling wordt ten zeerste gewaardeerd door het bedrijfsleven. Afgestudeerde studenten aan onze school gaan onmiddellijk aan de slag als werknemer. Bovendien is het voor je eigen klanten belangrijk dat je je professionele vaardigheden aantoont.

3. Wettelijk erkende beroepen

In sommige Europese landen zijn enkele beroepen door een wet gereguleerd. We denken dan in eerste instantie aan de ''vrije beroepen". Hieronder vallen onder meer een aantal juridische beroepen (bijvoorbeeld advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder), medische beroepen (bijvoorbeeld arts, apotheker), financiële beroepen (boekhouder, accountant, bedrijfsrevisor) en bouwkundige beroepen (bijvoorbeeld architect, landmeter). Verder zijn een aantal beroepsactiviteiten streng gereglementeerd door een wet waaronder je deze activiteiten niet zomaar mag uitoefenen als werknemer of zelfstandige. We denken dan aan vastgoedmakelaar, verzekeringsmakelaar, veiligheidsagent, vroedvrouw, verpleegkundige, ... Tot slot zijn er nog enkele beroepen zoals leerkracht lager onderwijs of kleuterleidster waarvoor je een specifiek pedagogisch diploma nodig hebt om te mogen lesgeven in het gesubsidieerd onderwijs.

De Schoonheidsschool organiseert geen hoger onderwijs of academisch onderwijs en reikt bijgevolg geen bachelor- of masterdiploma's uit.  Voor alle bovenstaande beroepen verwijzen we je graag door naar meerjarige opleidingen aan een erkende hogeschool of universiteit.

4. Diploma Secundair onderwijs

Wil je je diploma secundair onderwijs behalen? Dan kan dit rechtstreeks via het gesubsidieerde onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit is echter een langdurig proces van meerdere jaren en zeker geen evidente keuze. Heb je het daar al geprobeerd of heb je geen tijd meer om nog jarenlang op de schoolbanken te zitten. Dan kan je via de centrale examencommissie alsnog je diploma behalen. Onze onderwijsinstelling helpt je dan graag met de voorbereiding op deze extern georganiseerde examens! Voor elk vak hebben we de geschikte docent ter beschikking die je persoonlijk zal begeleiden tot je slaagt! En wanneer je slaagt voor dit externe examen verkrijg je een door de Vlaamse Overheid uitgereikt diploma dat je toegang geeft tot hogescholen of universiteiten! Het hele proces kan je al afronden in enkele maanden!

5. Paramedische beroepen

Paramedici zijn zorgverleners die een arts (of in bepaalde gevallen een tandarts of apotheker) mogen helpen bij de diagnose en behandeling van een patiënt. Ze mogen bepaalde technische prestaties en handelingen uitvoeren, in opdracht van de arts, apotheker of tandarts, die per beroep zijn gedefinieerd. De paramedicus moet erkend zijn door de bevoegde overheid voor zijn beroep om die taken te mogen uitvoeren. We denken hierbij aan audiologen en audiciens, diëtisten, ergotherapeuten, farmaceutisch-technisch assistenten, logopedisten, medisch laboratoriumtechnologen, orthoptisten, podologen, technologen medische beeldvorming... Onze onderwijsinstelling organiseert geen opleidingen die toegang geven tot de para-medische beroepen en reikt geen diploma's uit voor deze beroepen. Je kan hiervoor terecht bij bijvoorbeeld hogescholen of universiteiten.

6. Gezondheidsberoepen in de wellness-sector

Mensen die actief zijn als wellnesswerker vallen niet onder het toepassingsgebeid van het Ministerie van Volksgezondheid maar onder het Ministerie van Economie. Deze sector is vrij-markt gereguleerd en iedereen kan deze beroepsactiviteiten uitoefenen in dienstverband of op zelfstandige basis mits kennis van bedrijfsbeheer. We denken hierbij aan gezondheidsconsulenten, wellnesscoaches, voetverzorgers, lifecoaches... De werkzaamheden situeren zich meestal in de wellnessindustrie of in de complementaire gezondheidszorg. Het gaat meestal om behandelingen die niet worden erkend en terugbetaald door de sociale zekerheid. Sommige van de wellnesswerkers oefenen behandelingen uit waarvan de effectiviteit niet wetenschappelijk is bewezen. Belangrijk is dat de beoefenaars van deze activiteiten geen diagnoses stellen en steeds doorverwijzen naar bevoegde en gespecialiseerde hulp indien nodig.

Wil jij jouw kennis aantonen? Behaal dan het diploma van het Centrum Voor Afstandsonderwijs!

Up-to-date cursusmateriaal!

Het lesmateriaal van De Ondernemersschool staat bekend om haar degelijkheid door de heldere uitleg, de vele voorbeelden, de oefenopgaven met antwoorden en de huiswerkopgaven. De cursussen zijn geschreven door echte vakspecialisten die weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Je bent dus op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen jouw toekomstige vakgebied. De auteurs van het lesmateriaal zijn veelal zelf werkzaam in de verschillende examencommissies en stellen mee de examens op. Daardoor dekt de lesstof die je thuisgestuurd krijgt perfect de examenprogramma’s.

Erkende kwaliteit

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs, onderdeel van de Ondernemersschool, is één van de grootste opleidingsverstrekkers voor volwassenen in de Benelux. Ze organiseert professionele opleidingen voor cursisten uit de hele wereld via het systeem van afstandsonderwijs.

De onderwijsinstelling is ingeschreven in het Centraal Register van het Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat de onderwijsinstelling voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Bovendien voldoet het Centrum Voor Afstandsonderwijs aan de strenge kwaliteitsvereisten van ISO 9001:2015 én is ze geregistreerd als dienstverlener van de Vlaamse overheid in het kader van opleidingscheques en de kmo-portefeuille.

Wie zijn diploma heeft behaald aan onze onderwijsinstelling kan zich aansluiten bij de erkende beroepsvereniging Wellnessfederatie vzw die zetelt in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO in België.

Tot slot werkt onze school nauw samen met het Centrum Voor Beroepskwalificatie en het Centrum Voor Avondonderwijs, wat betekent dat je aan deze onderwijsinstellingen verder kan studeren of vrijstellingen kan bekomen.

Perfecte opleiding voor een carrièreswitch!

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of een uitbreiding van je huidige activiteiten? Dan vind je hier zeker de opleiding die bij jouw carrièrepad past. Alle opleidingen van De Ondernemersschool leiden tot diploma’s die voldoende zijn om werken als zelfstandige of werknemer.

p style=”text-align: justify;”>Om in België aan de slag te gaan als zelfstandig ondernemer, heb je het officiële attest Bedrijfsbeheer nodig dat je kan behalen bij de Centrale Examencommissie van de Overheid. Onze cursus biedt je alvast een uitstekende voorbereiding. Voor bepaalde beroepsactiviteiten heb je nog wel een zogenaamd vestigingsattest nodig om een eigen zaak op te richten. Dit bewijs van beroepsbekwaamheid heb je vanaf januari 2018 echter niet meer nodig voor heel wat beroepen. Het attest Bedrijfsbeheer is bovendien ook niet meer verplicht vanaf september 2018.